Pagėla-
Naktinio matymo prietaisai

Naktinio matymo monokuliarai

Naktinio matymo monokuliarai

Naktinio matymo monokuliarai  skirti objekto vizualiam stebėjimui nakties metu, orientavimuisi vietovėje, vandens paviršiuje nakties metu esant natūraliam apšvietimui; naudojami vykdant karines ir specialiąsias misijas, patruliavimuose ir objektų saugojime, orlaivių bei laivų navigacijoje, atliekant gelbėjimo ir nenumatytų atvejų operacijas; galimas transporto valdymas raižytose vietovėse nakties metu nenaudojant apšvietimo.