Dieninio matymo prietaisai

C 3-30

Techniniai parametrai

Vidutinė kvadratinė matavimo paklaida, m/km... 1,5
Žiūrono didinimas, kartai ................................... 22
Mažiausias vizavimo atstumas .......................... 0,3
Tolimačio koeficientas ...................................... 100