Dieninio matymo prietaisai

C 4-10

Techniniai parametrai

Vidutinė kvadratinė matavimo paklaida, m/km... 2,5
Žiūrono didinimas, kartai ................................... 20
Mažiausias vizavimo atstumas .......................... 0,9
Tolimačio koeficientas ...................................... 100