Pagėla-
Naktinio matymo prietaisai

Naktinio matymo prietaisai

Pastabos

Naktinio matymo prietaisai  gali būti naudojami:

  • Stebėjimui ir taikymui prieblandoje bei tamsiu paros metu.
  • Objekto saugojimui ir patruliavimui.
  • Orlaivių, sausumos bei jūrų transporto navigacijai.
  • Specialių operacijų pravedimui.
  • Naktiniam fotografavimui bei filmavimui.
  • Medžioklei ir gyvūnų stebėjimui.
  • Turizmui ir ekstremaliam sportui.
  • Urvotyrai.
  • Suteikdami galimybę „matyti“ iš principo nematomuose ultravioletiniuose (UV) bei infraraudonuosiuose (IR) diapazonuose, taip pat daug kartų stiprindami tamsaus vaizdo ryškumą, naktinio matymo prietaisai turi neginčijamų privalumų vykdant operacijas.