Dieninio matymo prietaisai

4T15P

Techniniai parametrai

Vidutinė kvadratinė matavimo paklaida, m/km... 15
Žiūrono didinimas, kartai ................................... 20
Objektyvo diametras, mm ................................. 30
Mažiausias vizavimo atstumas .......................... 1,2