Dieninio matymo prietaisai

4N2KL

Techniniai parametrai

Vidutinė kvadratinė matavimo paklaida, m/km............. 2
Žiūrono didinimas, kartai ............................................ 30
Mažiausias vizavimo atstumas be linz. užmovos, m .... 1,5
Su linz. užmova,m ....................................................... 0,8